+45 39643300 info@careersearch.dk

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan CareerSearch A/S behandler persondata og hvilke formål man som registrerede har i forbindelse med CareerSearch A/S behandling.

Dataansvarlig

CareerSearch A/S
Strandvejen 163
2900 Hellerup

Tlf.: + 45 3964 3300
E-mail: info@careersearch.dk

CVR: 27 63 24 08

Kontaktperson: Benny Guld, tlf.: + 45 3964 3300 og e-mail: info@careersearch.dk

Formålet med indsamlingen af data

Rekrutteringsforløb og database

CareerSearch behandler personoplysninger med henblik på at finde de rette kandidater til en stilling, i forbindelse med en rekrutteringsopgave eller aftale om dit CV bliver registreret i vores database med henblik på, at CareerSearch uforpligtende holder øje på dine vegne i forbindelse med fremtidige rekrutteringer.

Hvis det er nødvendigt at foretage en personlighedstest, vil disse oplysninger også blive delt med den respektive virksomhed.

Hjemmeside og cookies:

Når man besøger CareerSearch hjemmeside, indsamles der automatisk oplysninger om dig, herunder hvilken browser du bruges, hvilke søgetermer du bruger, IP-adresse og andre informationer om din computer der kan optimere konverteringen på hjemmesiden og forbedre denne. Vi anvender ikke cookies, som på nogen måde indsamler eller distribuerer personoplysninger, og anvender kun cookies, som optimerer brugeroplevelsen og brugen af hjemmesiden

Hvilke oplysninger indsamles der

Hos CareerSearch behandler vi kun personoplysninger som du sender til os, når du bliver oprettet som kandidat og bliver en del af vores database. Derudover kan vi også modtage personoplysninger fra dig i fra vores forretningspartnere eller tredjepart, såsom LinkedIn.

CareerSearch behandler kun almindelige personoplysninger, såsom:

 • Navn(e), efternavn, e-mail og telefonnummer, adresse, fødselsdag, køn, billede, beskrivelse af nuværende stilling og titel, beskrivelse af nuværende jobstatus, detaljer i ansøgning og CV, tidligere stillinger, uddannelsesbaggrund, professionelle kvalifikationer og akademiske karakterer, sprog og andre relevante egenskaber og færdigheder, der kan være relevante.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme personoplysninger. Definitionen på følsomme personoplysninger er:

 • Race og etnisk oprindelse
 • Politiske holdninger
 • Religiøse eller filosofiske overbevisninger
 • Fagforening
 • Genetisk og biometrisk data
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuel orientering

Hvordan indsamles personoplysninger

CareerSearch indsamler personoplysninger fra forskellige steder:

 • Direkte fra dig, i forbindelse med at du sender os dine informationer, CV og andre informationer, der er relevante.
 • Vi modtager personoplysninger fra vores forretningspartnere, hvis de ønsker, at din profil skal indgå i rekrutteringsprocessen.
 • Fra tredjeparter, som kan inkludere, men ikke er begrænset til:
 1. Referencer
 2. Tidligere kollegaer/chefer
 • Hjemmesider, LinkedIn og andre lignende medier.

Juridisk grundlag

Når vi indsamler data, gør vi det ud fra følgende behandlingshjemmel:

 • Samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Opfyldelse af kontrakt, jf. art. 6, stk. 1, litra b
 • Legitimt formål, jf. art. 6, stk. 1, litra f

CareerSearch behandler udelukkende dine personoplysninger til det formål, som de er indsamlet til. Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål, medmindre du har givet et informeret og udtrykkeligt samtykke hertil på baggrund af en henvendelse fra os om en aktuel rekrutteringsopgave eller en aftale om, at vi uforpligtende holder øje med fremtidige rekrutteringer på dine vegne.

Videregivelse af personoplysninger

CareerSearch videregiver ikke personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som CareerSearch har indgået med det enkelte medlem eller den enkelte kunde.

Ved indsamling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering videregives de tilsendte personoplysninger til den virksomhed, som vi foretager rekrutteringen for, hvis du ønsker, at den vedkommende virksomhed får kendskab til, at du er en mulig kandidat.

Vi videregiver alene dine personoplysninger til potentielle arbejdsgivere på baggrund af dit informerede og udtrykkelige samtykke. Modtageren af dine personoplysninger er herefter omfattet af tavshedspligt og til at holde dine oplysninger fuldt fortrolige. Modtageren er herefter dataansvarlig for dine personoplysninger, og modtageren er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesretten.

Databehandlere og tredjelandsoverførsler

CareerSearch anvender eksterne samarbejdspartnere og leverandører til drift, udvikling og hosting af fx kommunikations- og markedsføringsløsninger og IT-systemer til håndtering af løn og forretningsdata.

Disse samarbejdspartnere og leverandører er databehandlere for CareerSearch og behandler personoplysninger under instruks fra CareerSearch. CareerSearch har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere. Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

CareerSearch kontrollerer kontinuerligt databehandlerne for at sikre, at de lever op til deres forpligtelser i databehandleraftalen.

CareerSearch overfører i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS. CareerSearch er opmærksom på reglerne for dette og kræver, at databehandlerne opfylder de særlige krav, som sådan behandling forudsætter.

Med databehandlere i lande etableret uden for EU/EØS, hvor Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, har CareerSearch indgået særlige aftaler for at sikre, at beskyttelsesniveauet for behandlingen af personoplysninger lever op til de samme krav, som enhver anden af CareerSearch samarbejdspartnere og leverandører, der behandler personoplysninger for CareerSearch inden for EU, skal efterleve.

En kopi af aftaleformatet kan findes på Kommissionens hjemmeside her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=en

Sletning af data

I forbindelse med almindelige rekrutteringsforløb, vil personoplysninger blive opbevaret i 6 måneder, hvorefter dataene vil blive slettet. Hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger for at holde øje med fremtidige rekrutteringer, vil dine personoplysninger blive opbevaret i op til to år.

I forbindelse med CareerSearchs Netværk vil den registreredes data blive opbevaret i 5 år, medmindre at andet er aftalt. Formålet med dette er, at man som medlem af netværket, kan komme i betragtning til løbende relevante stillinger. Kandidater får ved fremsendelsen af personlige dokumenter (såsom CV og ansøgning), besked hvis disse optages i netværket, og bliver her gjort opmærksomme på deres rettigheder, ifm. dataopbevaring og afmelding af medlemskab i netværket.

Du kan til enhver tid rette henvendelse til os, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Dine rettigheder som den registrerede

CareerSearch behandler personoplysninger til de formål, som er beskrevet ovenfor.

Den registrerede har i forhold til hver af disse behandlinger ret til:

 • At få indsigt i, hvilke personoplysninger CareerSearch behandler
 • At få slettet personoplysninger, som CareerSearch behandler
 • At berigtige, begrænse eller gøre indsigelse mod CareerSearch behandling af personoplysninger
 • At flytte personoplysninger fra CareerSearch til en anden dataansvarlig
 • At klage til Datatilsynet

Det er vigtigt at understrege, at det ikke altid er muligt at efterkomme en sletningsbegæring, da CareerSearch kan have en legitim interesse i at bevare de pågældende personoplysninger eller kan være pålagt at opbevare de pågældende personoplysninger.

Hvor CareerSearch har modtaget et samtykke som retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne, vil det altid være muligt for den, der har afgivet samtykket, at trække det tilbage. Trækkes samtykket til behandlingen tilbage og er der er knyttet en service til behandlingen, vil servicen ikke kunne fortsætte efter samtykkets tilbagetrækning. Fx vil en jobansøger ikke længere kunne deltage i et ansættelsesforløb, hvis jobansøgeren trækker sit samtykke til CareerSearch behandling af jonansøgerens personoplysninger tilbage,

Henvendelser vedrørende indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse mod eller flytning af personoplysninger hos CareerSearch kan rettes til: info@careersearch.dk

Klage

Hvis du er utilfreds med den måde vi håndterer dine data, kan du kontakte os på bedes du kontakte os på info@careersearch.dk, og skrive i emnefeltet ”Klage”.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies og andre lignende sporingsteknologier

CareerSearch behandler personoplysninger, som fx en brugers IP-adresse, via cookies. Behandlingen sker med det formål at registrere brugerens besøg på CareerSearch digitale platforme, så CareerSearch løbende kan opretholde platformenes nødvendige funktioner. Formålet er desuden at optimere og målrette platformene til brugerens behov og interesser, baseret på tidligere besøg.

Retsgrundlaget for behandlingen af nødvendige cookies og andre lignende sporingsoplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning).

Retsgrundlaget for behandlingen af ikke-nødvendige cookies (dvs. funktionelle cookies, statistiske cookies og markedsføringscookies) og andre lignende sporingsoplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Den maksimale opbevaringsperiode for cookies og andre lignende sporingsoplysninger afhænger af formålet med den enkelte cookie eller sporingsoplysning.

Opbevaringsperioderne for de enkelte cookies og lignende sporingsoplysninger fremgår af cookiepolitikken, som kan tilgås fra en pågældende digitale platform.

CareerSearch opbevarer kun cookies og andre lignende sporingsoplysninger, så længe brugeren ikke har slettet dem eller trukket sit cookiesamtykke tilbage. CareerSearch opbevarer dokumentationen for, at brugeren gav samtykket til markedsføringscookies i mindst 2 år efter, at samtykket blev trukket tilbage.

Dette dokument blev sidst opdateret den 1. marts 2021