Assessment

Assessment er en del af CareerSearch’s forretningsområder, hvor vi som en del af rekrutteringsprocessen afdækker potentielle kandidaters personlighed, herunder hvordan de reagerer under pres. CareerSearch benytter det gennemprøvede Hogan koncept som en del at assessment-processen.

Hogan Assessment System

Hogan–testen henvender sig til dig, der ønsker at fokusere på dine personlige styrker og udviklingsområder samt dine værdier – både som leder og som medarbejder.

Hogan Assessment Systems gør brug af tre personlighedstests, der fortæller hvorfor du gør, som du gør:

  1. The Hogan Personality Inventory (HPI) evaluerer de personlighedsmæssige karakteristika (potentialer), som er nødvendige for karrieremæssig succes (“Employability”), og for evnen til at skabe og vedligeholde samarbejds– og teamrelationer i bred forstand. Fokus på coaching–kandidatens ressourceside/potentialer.
  2. The Hogan Development Survey (HDS) måler 11 former for karrierehæmmende adfærd. Den negative effekt af disse adfærdstendenser er veldokumenteret, bl.a. af Dotlich og Cairo i bogen “Why CEOs Fail”. Selvindsigt er nøglen til at undgå de negative konsekvenser af karrierehæmmende adfærdstendenser. Fokus på opbygning af håndteringsstrategier med afsæt i de identificerede selvskabte udfordringer ved at anvende coaching–kandidatens ressource–side / potentialer.
  3. The Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) evaluerer lederes og medarbejderes kerneværdier og viser, hvad der motiverer og driver personen. Fokus på opbygning af motivationsstrategi med afsæt i dybere forståelse af egne motivatorer og værdier.

Med Hogan Assessment System får du indsigt i dine personlige karakteristika og styrker samt dine udviklingsområder. Desuden får du indblik i din personligheds ”inderside”, som belyser dine kerneværdier og drivkræfter, og du bliver klogere på, hvordan andre kan opfatte dig som person. Du får mulighed for at handle proaktivt ud fra ny eller bekræftet personlig indsigt, hvilket vil være en styrke i både privat– og arbejdslivet.

CareerSearch tilbyder coaching og sparring med afsæt i ovenstående personlighedsvurdering med henblik på at kortlægge værktøjer for fremadrettede handlingsstrategier og strategier til ændring og/eller fastholdelse af adfærd.

VI SKABER VÆRDI I DIN VIRKSOMHED

Jeg er meget imponeret over, hvor godt det gik. Det lykkedes at få to lederstillinger på plads på 1 måned
HR-Manager, Simcorp

Kundereferencer >
VI HÅNDPLUKKER KANDIDATER

Tak for et godt forløb. Oplevelsen hos CareerSearch ligger klart over det gennemsnitlige niveau.
Vice President, Simcorp

Kandidatreferencer >